چای مارکت فروشگاه چای و دمنوش

منوی نون و کباب

img
چنجه گوسفندی 14,000 تومان

 

img
چنجه گاوی 8,000 تومان

  

img
کباب کوبیده زعفرانی (هر سیخ) 4,000 تومان
کباب کوبیده زعفرانی (هر پرس) 9,000 تومان

 

img
جوجه کباب لطیفه (هر سیخ) 5,000 تومان
 
بال و کتف 4,000 تومان

  

img

ساندویچ کبابی 6,000 تومان
 
قارچ کبابی 2,000 تومان
 
گوجه 1,000 تومان

img
دوغ محلی 3,000 تومان

 

یک نظر بنویسید