چای مارکت فروشگاه چای و دمنوش

منوی چیکولند (فود کورت سون سنتر)

غذای اصلی 

مرغ سوخاری 3 تکه

21,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تکه

18,000 تومان

فیله سوخاری

22,000 تومان

بال مرغ

18,000 تومان

ناگت مرغ

14,000 تومان

مرغ 1/2 ناندوز

24,000 تومان

فیله مرغ

22,000 تومان

استیک مرغ گریل شده

25,000 تومان

فیلت برگر

18,000 تومان

زینگر

18,000 تومان

مرغ ناندوز

18,000 تومان

پیش غذا

سزار

15,000 تومان

فاتوش

17,000 تومان

سالاد ناندوز ساتی

 17,000 تومان

سیب زمینی

 7,000 تومان

پیاز سوخاری

 12,000 تومان

بال سوخاری

 10,000 تومان

قارچ سوخاری

 10,000 تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

 1,500 تومان

دلستر قوطی

 2,000 تومان

آب معدنی

 500 تومان

دوغ

 1,000 تومان

 

یک نظر بنویسید