چای مارکت فروشگاه چای و دمنوش

منوی گریل فود (فود کورت سون سنتر)

گریل 

بشقاب سرلون استیک 34,000 تومان
بشقاب لم چاپس گریل 34,000 تومان
بشقاب چیکن استیک 19,500 تومان
بشقاب گریل وینگ 18,500 تومان
اسپشیال چیز برگر 21,500 تومان
چیکن برگر 18,500 تومان
کوارتر پاندر 19,500 تومان
چیلی برگر 19,500 تومان
بیکن برگر 22,500 تومان
ماشرم برگر 20,500 تومان
گریل دوبل انتخابی 24,500 تومان
رست بیف 22,500 تومان
زبان 22,500 تومان
فیله مرغ پری پری 20,500 تومان
ژامبون مرغ و پنیر + ادویه تندوری  16,500 تومان
ژامبون مرغ و پنیر نرمال  14,500 تومان
چیکن کمپیر 14,500 تومان
چیلی کمپیر 14,500 تومان
چیز کمپیر 14,500 تومان
اسپشیال گرین  12,500 تومان
مدیترانه 14,500 تومان

 پیش غذا

چیکن سالاد  9,500 تومان
سیخ پنیر کبابی  7,000 تومان
سیخ سبزیجات  3,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده با پنیر  12,000 تومان
سیب زمینی  8,000 تومان

 نوشیدنی

کوکتل موهیتو  5,500 تومان
آبجو بدون الکل 2,500 تومان
نوشابه  1,500 تومان

 

یک نظر بنویسید